Meet The Team

Mahesh Patel(Director at Valaji PharmaChem)

Mehul Patel(Marketing Head at Valaji PharmaChem)

Disha Patel(Owner/Expo sales Manager)